Hopnhua.vn cung cấp các loại hộp nhựa dùng làm caramen hoặc có thể đựng được nước sốt, nước chấm, kèm theo hộp cơm dùng 1 lần